CV

2011 - 

Jarl Uggla Consulting AB

2021 - 2024

LKAB Wassara

Verkställande direktör

Wassara utvecklar framtida borrmetoder.

Har egen kvalitativ tillverkning samt säljer miljövänliga borr- och inmätningssystem till marknadssegment som gruva, damm, tunnel samt bygg och anläggning.

2013 - 2018

Vindora Utbildning AB

Verkställande direktör/koncernchef

Gymnasiala yrkes-, lärlings- och idrottsinriktningar samt vuxenutbildningar.

2009 - 2011

Charge Holding AB

Creator/CTEK Sweden AB

Verkställande direktör

Konsumentprodukter inom elektronik samt konsulttjänster inom industridesign, mekanik, elektronik och projektledning.

 

2002 - 2004

Swedish Match

South Africa

Verkställande direktör

Konsumentprodukter samt trading av relaterade produkter.

2019 - 2020

LKAB Mekaniska

Verkställande direktör

Mekaniska har en avancerad maskinpark och medarbetare som ger underhålls- och driftsstöd till gruvprocessen.

2011 - 2013

Jarl Uggla consulting AB

Platschef

Affärsutveckling samt interim platschef hos IFÖ Sanitär AB samt Sanitec Frankrike.

2004 - 2009

Swedish Match

International Division

Verkställande direktör/divisionschef

Konsumentprodukter.

1996 - 2002

Norden Pac International AB Health & Beauty Division

Verkställande direktör/divisionschef

Konsumentprodukter samt förpacknings och processmaskiner inom förpackningsindustrin.

1982 - 1996

Swedish Match

1989 – 1996

Verkställande direktör

Arenco AB, Kalmar, Sverige. Process- och förpackningsutrustning, utbildningsverksamhet.

 

1986 – 1989

Produktionsdirektör/Platschef/UM-Corp.

USA och Kanada. Tryckeriverksamhet.

 

1984 – 1986

Projektchef

Asien.

 

1984 – 1986

Chef för teknisk verksamhet

Phimco Industries, Filippinerna. Konsumentprodukter.